Genom anslag 2:4 finansierar MSB utvecklingsprojekt, investeringar och uppdrag hos myndigheter, kommuner, regioner, frivilliga försvarsorganisationer och forskningsutförare, i syfte att stärka samhällets samlade beredskap. Under 2023 fördelades sammanlagt 1 ,3 miljarder kronor till dessa aktörer. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?