Den 13–14 juni hålls möte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) som äger rum i Luxemburg. Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin kommer att delta vid en ministerdiskussion om krisberedskap och krishantering på EU-nivå den 13 juni. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?