I Sverige finns en möjlighet för personer som har hemtjänst i sin hemkommun, att också få hemtjänst i till exempel sin sommarbostad, även om den är belägen i en annan kommun. Regeringen avser att ge i uppdrag till Socialstyrelsen att bland annat kartlägga kommunernas tillämpning av bestämmelsen om vistelsekommuners rätt till ersättning för att verkställa bosättningskommunens beslut om hemtjänst. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?