Den 13–14 juni hålls möte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Luxemburg. På agendan står bland annat brottsbekämpande myndigheters tillgång till data, EU:s viseringspolitik och arbete mot gränsöverskridande organiserad brottslighet. Från Sverige deltar justitieminister Gunnar Strömmer och statssekreterare Anders Hall. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?