Regeringens ambition är att det offentliga stödet till företag ska vara så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. En viktig del i det arbetet handlar om att säkerställa att befintliga stöd och bidrag kompletterar varandra. Därför har regeringen beslutat att ge Tillväxtanalys i uppdrag att göra en översyn av den statliga finansieringen till företag. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?