I detta delbetänkande analyserar och föreslår utredningen hur personal-, arbetsgivar-, budget- och säkerhetsskyddsfrågor ska regleras. Utredningen analyserar och föreslår också hur informationsutbyte ska ske inom centret och med de aktuella myndigheterna samt mellan centret och andra offentliga och privata aktörer. Utredningen ser även över hanteringen av personuppgifter i centrets verksamhet. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?