Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning som ska se över möjligheterna att öka digitaliseringen inom socialförsäkringens område. Syftet med utredningen är att motverka bidragsbrott och felaktiga utbetalningar samt att ge mer individanpassad service och effektivisera handläggningen av socialförsäkringsärenden. Skolverkets rättschef, Erik Janzon, har utsetts till särskild utredare för utredningen. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?