Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att fortsatt säkerställa tillgången till vissa antibiotika för att det ska finnas beredskap att hantera bakteriella komplikationer vid en influensapandemi. Myndigheten ska även utreda om det kan vara aktuellt att lagerhålla antibiotika även för andra pandemier. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?