Regeringen har i dag beslutat att en särskild utredare ska se över hur handeln med ädelmetallarbeten kan underlättas. Utredaren ska förutsättningslöst se över nuvarande lagstiftning på området och lämna förslag på hur regleringen kan moderniseras så att den är effektiv och ändamålsenlig både för konsumenter och producenter. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?