Regeringskansliet har gett Thomas Pålsson, vikarierande generaldirektören för Patent- och registreringsverket, i uppdrag att utreda hur uppgifterna vid Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes) kan inordnas i Moderna museet. Utredaren ska även analysera om det är ändamålsenligt att inordna uppgifterna vid Statens konstråd i Moderna museet. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?