Regeringen har gett Patent- och registreringsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp handläggningstider, bemötande och service mot företag. Det innebär att ytterligare två myndigheter har fått uppdraget som sedan tidigare omfattar nio myndigheter och länsstyrelserna. Uppdraget möjliggör för regeringen att följa utvecklingen på området. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?