Regeringen tillförde 500 miljoner kronor till skolväsendet i vårändringsbudgeten för 2024. Nu får Skolverket i uppdrag att betala ut pengarna skyndsamt, för att minska risken att inflationen på ett negativt sätt påverkar förutsättningarna för barn och elever att få den utbildning och det stöd de har rätt till. Pengarna ska gå oavkortat till skolväsendet. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?