Regeringen har utsett TLV:s vice generaldirektör Fredrik Andersson till särskild utredare till utredningen som ser över möjligheterna att utveckla registret nationell läkemedelslista. Fredrik Andersson ersätter tidigare särskilde utredaren Sofia Wallström, som avslutade sitt uppdrag på egen begäran. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?