Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över möjligheterna att öka digitaliseringen på socialförsäkringsområdet. Detta med utgångspunkt i förmånerna sjukpenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och bostadsbidrag samt bostadstillägg till pensionärer. Meningen är att motverka bidragsbrott och felaktiga utbetalningar samt att kunna ge mer individanpassad service och effektivisera handläggningen av socialförsäkringsärenden. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?