I dagens skola får skärmtid för mycket utrymme och lästid för lite. En av flera viktiga åtgärder för att utveckla elevers läsförmåga och öka läsintresset är att se till att de har tillgång till välutrustade och bemannade skolbibliotek, men i dag finns det brister i den statistik som tas fram om skolbibliotek. Idag saknas också statistik om hur mycket huvudmännen lägger på läroböcker och andra lärverktyg som till exempel datorer. Regeringen ger därför Skolverket i uppdrag att utveckla statistiken. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?