Regeringen ger Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) i uppdrag att ta fram förslag till en ny miljöersättning för vallodling, utanför kompensationsstödsområdet, som senast från 2026 ska kunna sökas inom ramen för Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 (den strategiska planen). Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?