Efter en väldigt bra utbildningsperiod med OP 23-26 sjömanskap 2 är vi åter förtöjda på Öckerö tillsammans med HMS Gladan. Denna elevperiod började på Berga med påmönstrings ceremoni i vanlig ordning, därefter en snabb visit på Muskö för lunch ombord med Marinstaben mm samt ett besök från ÖB och Jamaicas överbefälhavare.Därefter satte vi kurs och fart in mot Skeppsholmen för Nationaldagsfirande tillsammans med skoldivisionen. Nästa hamn blev Visby, med mycket segelexercis längst vägen och många av kadetterna fick känna på hur det är att vara på en arbetsplats som rör på sig. Efter en losskastning med 18 m/s kom vi ut från hamnen och satte segel mot ARC Gloria som vi eskorterade in till Stockholm. Väl tillbaka på Skeppsholmen fick vi ett ovärderligt utbyte mellan våra svenska kadetter och de Colombianska kadetterna. På kvällen efter att vi samverkat körde vi ut via Sandhamn och satte kurs mot Köpenhamn, för att därefter gå mot Öckerö. Återställning av fartyget är påbörjad, avslutningsceremonin kommer att utföras och besättningen har en del arbeten kvar innan det är dags att gå på semester.

Besättningen önskar alla en fin och härlig sommar, genom Joakim Hall och Peter Jeppsson HMS Falken.

Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?