För att minska de globala utsläppen och för att Sverige fullt ut ska kunna genomföra internationella klimatsamarbeten enligt artikel 6 i Parisavtalet, har regeringen fattat beslut om att ändra i förordningen om vissa utsläpp av växthusgaser och i Energimyndighets instruktion. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?