Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla verksamhetsnära stöd för utfasning av vårdåtgärder som inte är värdeskapande för patienterna, även kallat lågvärdevård, och att stötta regionerna i att fasa ut sådana vårdåtgärder. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?