Regeringen ger Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK) i uppdrag att införa ett för EU harmoniserat telefonnummer för personer som har utsatts för mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt för hbtqi-personer. I uppdragets utförande ska funktionshinderperspektivet genomgående beaktas. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?