Nu tar regeringen ytterligare ett steg i arbetet med att stärka det brottsbekämpande arbetet och förhindra att kriminella personer utnyttjar bolag som brottsverktyg. En utredare ska i en snabbspårsutredning lämna förslag som ska utöka möjligheterna att meddela näringsförbud till att omfatta brott som har begåtts inom ramen för organiserad brottslighet även om brottsligheten inte har koppling till en näringsverksamhet. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?