Den 4 juni 2024 bjöd statssekreterare Erik Scheller in ett 30-tal civilsamhällesorganisationer till sakråd på temat Preventiva och trygghetsskapande åtgärder för att öka integrationen och minska utanförskapet, med fokus på unga. Sakrådet ägde rum i Regeringskansliets lokaler i Stockholm. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?