Regeringen har beviljat medel för en förstudie om statistik för kulturella och kreativa branscher. Syftet är att bidra till att synliggöra de svenska kulturella och kreativa företagens betydelse för kulturlivet och som andel av näringslivet. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?