Sedan flera år tillbaka pågår en desinformationskampanj mot Sverige som sprider falsk information om svensk socialtjänst. 2022 och 2023 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att arbeta för att motverka desinformationskampanjen. Nu har regeringen beslutat att förstärka stödet till myndigheten för att intensifiera insatserna. Källa

Källa

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?