Med anledning av reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen behöver a-kassorna bland annat utveckla sina ärendehanteringssystem. Regeringen ger därför Arbetsförmedlingen i uppdrag att betala ut 50 miljoner kronor till Sveriges a-kassor. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?