Utredningen om Anonyma vittnen har i dag överlämnat sitt slutbetänkande En mer rättssäker och effektiv domstolsprocess till justitieminister Gunnar Strömmer. Utredningen lämnar förslag på hur domstolsprocessen kan bli effektivare och tryggare för brottsoffer, vittnen och andra som deltar i en rättegång. Källa

Källa

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?