Skatteverket har haft i uppdrag att ta fram en nationell lägesbild över befolkningen. Lägesbilden ska bland annat ge en beskrivning av vilka personer som finns i Sverige. Lägesbilden kommer tas fram regelbundet och användas som beslutsunderlag för regeringen och berörda myndigheter. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?