I höst väntas EU besluta om förslag till förordning om det europeiska hälsodataområdet (EHDS). Inför detta har regeringen beslutat om nya uppdrag till E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket samt ett tilläggsuppdrag till utredningen med uppdrag att möjliggöra en nationell digital infrastruktur för hälsodata. Källa

Källa

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?