Regeringens nya reformagenda ”Bistånd för en ny era” lägger särskild vikt vid förbättrad hälsa för de allra mest utsatta. Insatser krävs för att på global nivå stärka möjligheterna till god hälsa, säkerställa fungerande hälso- och sjukvårdssystem och stärka beredskapen för att bättre möta hälsohot. Sverige har en viktig roll att spela i detta arbete. Källa

Källa

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?