I Norrbottens och Västerbottens län sker flera historiskt omfattande företagsetableringar och företagsexpansioner. Till följd av detta pågår också omfattande planering av ny el- och vätgasinfrastruktur i båda länen. Regeringen ger därför Svenska kraftnät i uppdrag att föreslå hur el- och vätgasinfrastruktur kan samplaneras i norra Sverige. Uppdraget är en del av regeringens strategi för nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i norra Sverige. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?