Regeringen ger Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i uppdrag att stödja Socialstyrelsen i myndighetens uppdrag att utveckla en nationell modell för riskbedömning inom tandvården (S2024/01524).
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering ska när uppdraget utförs samarbeta med Försäkringskassan och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?