Lärare och förskollärare behöver ges bättre förutsättningar att kunna fokusera på sitt kärnuppdrag – undervisningen. Idag räcker ofta tiden för att planera och följa upp sin undervisning inte till. Samarbetspartierna vill nu ändra på det genom att reglera lärares och förskollärares undervisningstid samt tiden till planering och uppföljning. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?