Regeringen ändrar uppdraget till Folkhälsomyndigheten att fortsatt öka tillgängligheten till vissa antibiotika utifrån den modell för garanterad ersättning som har tagits fram för att säkerställa tillgång till vissa antibiotika av särskilt medicinskt värde (S2024/00073). Uppdragstiden förlängs och uppdraget ska i stället slutredovisas den 28 februari 2027. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?