Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ges rollen som marknadskontrollmyndighet för s.k. EHR-system (electronic health record system) och hälsoappar som beskrivs i överenskommelsen om förordning om det europeiska hälsodataområdet (EHDS). Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?