Finansdepartementet har idag remitterat en promemoria med förslag på regeländringar som ger Finansinspektionen utökade befogenheter att motverka missbruk av det finansiella systemet av kriminella aktörer. Förslagen ger Finansinspektionen utökade möjligheter att vid lämplighetsprövningar kontrollera om företrädare för finansiella företag har begått brott. Genom ändringarna får Finansinspektionen de verktyg som efterfrågats i en hemställan till regeringen. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?