I denna promemoria lämnas förslag till en ny förordning om tillfälligt statsbidrag till regioner och kommuner som inte ingår i en region, i syfte att stärka effektiviteten i hälso- och sjukvården genom omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder i verksamheten och dess administration. Vidare föreslås ändringar i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?