Ideella organisationer kan nu ansöka om 2025 års utbildningsuppdrag från MSB, som ska stärka kunskapen hos Sveriges invånare om individens säkerhet och beredskap vid olyckor, allvarliga händelser samt kriser och öka förmågan att hantera konsekvenser av höjd beredskap och ytterst krig. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?