Regeringen ändrar uppdraget till E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Statens kulturråd att förbereda och ta fram ett förslag för en digital tjänst och för införandet av ett fritidskort för barn och unga (S2023/01303). Källa

Källa

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?