Regeringen ändrar uppdraget till Försäkringskassan att upprätta och förbereda förvaltning av ett utförarregister för fritidskort för barn och unga (S2024/00033) på så sätt att registret ska upprättas med utgångspunkt i de förslag som finns i departementspromemorian Ett fritidskort för barn och unga – en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra (Ds 2024:16). Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?