Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om utökade möjligheter att använda biometri som ett verktyg i brottsbekämpningen. Syftet med förslagen är att fler personer som misstänks för brott ska kunna identifieras med hjälp av fingeravtryck, dna, ansiktsbilder eller liknande information om individuella kännetecken. Källa

Källa

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?