Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att anpassa myndighetens it-system utifrån de förslag som lämnas i regeringens proposition Ändrad åldersgräns för avgiftsfri tandvård (prop.2023/24:158) och i promemorian Allmänt tandvårdsbidrag för unga personer (S2024/01242). Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?