Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som föreslår att Försäkringskassan ska få tillgång till mer information i sina kontroller av bland annat utbetalningar av föräldrapenning. Förslaget syftar till att förbättra Försäkringskassans arbete med att stoppa bidragsfusk. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?