Regeringen gör nu flera ändringar i skolmyndigheternas instruktioner. Ändringarna är ett led i regeringens kontinuerliga arbete med att utveckla styrningen av skolmyndigheterna. Bland annat ändras Skolverkets ansvar för digitaliseringsfrågor. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?