Socialdepartementet har beslutat om ett tillägg i uppdraget till Delegationen för brottsförebyggande åtgärder inom socialtjänstens område S2023:C. Ändringen innebär att delegationen nu även ska utreda hur samverkan mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin kan stärkas i brottsförebyggande syfte. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?