Det samlade ledarskapet hos aktörer i det civila försvaret stod i fokus den 29-30 maj när MSB samlade myndighetschefer till Civilt beredskapsråd. Vid mötet deltog de civilområdesansvariga länsstyrelserna, de sektorsansvariga myndigheterna samt Myndigheten för psykologiskt försvar och Riksbanken. Källa

Källa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ring eller Chatta!
💬 Ring eller Chatta
Grafik & Illustrationer
Välkommen till Grafik & Illustrationer 👋 Jag heter Christine! Hur kan jag hjälpa dig?